Skip to content

Privaatsuspoliitika

Standoor Eesti OÜ, reg.nr 10542512; aadressiga Aiandi põik 1, Lubja küla, Viimsi vald, Harjumaa; veebilehe aadressiga www.standoor.ee – avalikustab sellel lehel oma veebilehe privaatsustingimused.

Standoor Eesti OÜ veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla erinev privaatsuspoliitika. Standoor Eesti OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega nende tegevusega seotud andmetöötluse eest.

Isikuandmete töötlemine

Standoor Eesti OÜ töötleb Teie (kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Standoor Eesti OÜ-le omalt poolt infot) isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Andmete töötlemine põhineb eelkõige Teie poolt antud nõusolekul töödelda Teie poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annate Standoor Eesti OÜ -le loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

Standoor Eesti OÜ töötleb Teie isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks. Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Standoor Eesti OÜ töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili ning postiaadressi vaid eelnimetatud eesmärkidel ning säilitab neid raamatupidamislikel eesmärkidel, samuti juhuks, kui ostate teenust korduvalt või tellite Standoor Eesti OÜ-lt ostetud toodetele näiteks remonditeenust. Standoor Eesti OÜ-l on õigus kasutada Teie isikuandmeid ka kliendisuhtluse eesmärgil sh. Teile teie teenust või toodet puudutava informatsiooni edastamiseks.

Tellijal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Selleks saatke sooviavaldus aadressile info@standoor.ee

Küpsised

Sarnaselt enamustele veebilehe operaatoritele kogub veebileht informatsiooni, mida tarbija brauser saadab veebilehte külastades. See informatsioon võib muuhulgas  sisaldada andmeid tarbija arvuti IP aadressi, brauseri tüübi, meie lehel külastatud alalehtede, külastusaja ja statistika kohta. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenused ja küpsisefaile, nt Google Analytics, Facebook Inc. (Facebook) ja mis neid koguvad, jälgivad ja analüüsivad.

 

Turvalisus

Standoor Eesti OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Standoor Eesti OÜ ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

Privaatsustingimuste muudatused

Standoor Eesti OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat avaldades muudatused veebilehel ja tagades, et tarbijate isikuandmete seadusjärgne kaitse jääb tagatuks. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil  info@standoor.ee