Skip to content

JIHAB autotõstukid on mõeldud sõidukite tõstmiseks erinevate tasapindade vahel. Antud tõstukeid kasutatakse üldjuhul autopoodides, näitusehallides või eritasapinnalistes parklates.

Autotõstukile on võimalik paigaldada mitmeid erinevaid lisasid ning see integreerida kogu parkimissüsteemi.