Skip to content

JIHAB pikad käärtõstukid on mõeldud käitlemaks pikkasid ning raskeid kaupu. Ühtlasi võib antud käärtõstukit kasutada töötasapinnana.

Pikad käärtõstukid koosnevad mitmest JIHAB ühe kääriga tõstukist, milledel on ühine platvorm ning alusraam.